26. Рибар

Некој рибар кога ја извлекол од море мрежата за риболов, успеал да ги фати големите риби и нив на земјата ги распослал, а помалите риби, низ дупките, побегнале во морето.

Оти лесен е спасот за оние кои не се многу успешни, но ретко можеш да видиш големци со слава да ѝ избегаат на правдата.

26.  Ἁλιεύς

Ἁλιεὺς, τὸ πρὸς ἄγραν δίκτυον ἐκ τῆς θαλάσσης ἐκβαλὼν, τῶν μὲν μεγάλων ἰχθύων ἐγκρατὴς γέγονε, καὶ τούτους ἐν τῇ γῇ ἥπλωσεν· οἱ δὲ βραχύτεροι τῶν ἰχθύων διὰ τῶν τρυμαλιῶν διέδρασαν ἐν τῇ θαλάσσῃ.

Ὅτι εὔκολος ἡ σωτηρία τοῖς μὴ μεγάλως εὐτυχοῦσιν, τοὺς δὲ μεγάλους ὄντας τῇ δόξῃ σπανίως ἴδοις ἂν ἐκφεύγειν τὴν δίκην.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *