Home

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

About

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

Blog

27. Рибарот зурлаџија

Некој рибар вешт во свирење зурла си ги зел зурлите и мрежите и отишол крај морето. Застанал на некоја истурена карпа и почнал да свири, верувајќи дека рибите сами по себе ќе излезат, привлечени од слаткиот звук. Долго така се напрегал, но ништо не постигнал, па ги оставил зурлите, ја зел мрежата, ја фрлил во …

26. Рибар

Некој рибар кога ја извлекол од море мрежата за риболов, успеал да ги фати големите риби и нив на земјата ги распослал, а помалите риби, низ дупките, побегнале во морето. Оти лесен е спасот за оние кои не се многу успешни, но ретко можеш да видиш големци со слава да ѝ избегаат на правдата. 26. …

25. Рибарот и реката

Еден рибар ловел риби во некоја река. Γи распнал своите мрежи опфаќајќи го целиот тек, од едната до другата странa на реката, а потем врзал камен за едно јаже и со него зел да ја удира водата, за да фатат рибите да бегаат и не внимавајќи да паднат во мрежата. Некој од околните жители го …

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.