Home

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

About

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

Blog

7. Орелот и брбушкарот

Некој орел гонел зајак и овој, бидејќи немало кој да му помогне, кога видел еден брбушкар, единствениот кого добриот час му го донел, отрчал кај него молејќи го за спас. Брбушкарот го окуражил, па кога забележал дека орелот дошол близу, го замолил да не му го одведува молителот[1]. Но, тој, потценувајќи ја малечкавоста на брбушкарот, …

6. Орелот и човекот

Еднаш некој човек фатил орел, па веднаш му ги оскубал пердувите и го оставил в куќи со кокошките. Орелот бил снужден од мака и болка. Но, некој друг човек го откупил и го пуштил повторно да окрилати. А овој, штом окрилатил, фатил зајак и веднаш го донел како дар на својот добротвор. Го видела тоа …

5. Орелот и лисицата

Се зарекле орелот и лисицата да бидат пријатели, па решиле да живеат близу еден друг, сметајќи дека сожителството ќе им го зацврсти пријателството. И така, орелот се качил на некое многу високо дрво и таму свил гнездо, а лисицата се вовлекла во честарот оздола и таму се окотила. Еднаш, кога таа излегла на лов, орелот, …

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.